Ota yhteyttä

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

InlineMarket Evolution Oy

Y-tunnus: 1881955-9

Ruoholahdenkatu 8

00180 Helsinki

Samuli Ropponen

p. 040 595 1094

2. Rekisteriasiat

Rekisteriä koskeviin kysymyksiin vastataan osoitteessa contact@inlinemarket.fi

3. Rekisterin nimi

InlineMarket Evolution Oy:n markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja InlineMarket Evolution Oy:n oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, InlineMarket Evolution Oy:n mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella InlineMarket Evolution Oy:n viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

5. Rekisterin tietosisältö

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Matkapuhelinnumero
  • Yritys ja asema
  • Yrityksen osoitetiedot
  • Evästeisiin pohjautuva käyttäytymistieto

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan InlineMarket Evolution Oy:n asiakastietojärjestelmästä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta Asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa Asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. InlineMarket Evolution Oy:n tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

10. Kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten.