Ota yhteyttä

Pölyt pois biteistä: Digimarkkinointia Ametro kodinhoitopalveluille

19.3.2015 15:35

Ensin - hankitun median kustannukset alas

Lähtökohtana yhteistyölle oli hankkia Ametro kodinhoitopalveluille asiakkaita kustannustehokkaasti ja samalla mitata jatkuvasti kuinka onnistumme. Lähdimme liikkeelle käyttäen yleisimpiä digikanavia sekä kohdennettua suoramarkkinointia.

Olemme seuranneet viikottain mitkä kampanjat ja mainokset toimivat, ja kohdistaneet panostuksia sen mukaisesti. Kuukausitasolla olemme Ametron kanssa käyneet toimenpiteet läpi, ja tehneet isompia linjavetoja budjetin kasvattamisesta ja kohdentamisesta.

Kävijämäärät Ametron yhteydenottosivulla ovat kasvaneet mukavasti, mutta merkittävintä on ollut optimoimalla aikaansaatu mediakustannusten lasku kymmenesosaan lähtöpisteestä. Tärkeintä ja samalla haastavinta tekemisessämme on ollut järkevän mittariston määritteleminen ja kehittäminen yhdessä Ametron kanssa.

Vuoden 2015 luvut näyttävät selkeästi toimintamme kannattavuuden: uuden asiakkaan hankintakustannus on - mediakulut ja työ yhteenlaskettuna - ainoastaan muutama prosentti asiakkuuden arvosta. Pelkät välittömät hyödyt ovat jo maksaneet markkinoinnin investoinnit moninkertaisesti takaisin.

Emme ole vielä lähellekään valmiita, mutta luvut koko asiakashankinnan matkalta auttavat kummasti päätöksenteossa. Ametro pystyy tekemään alhaisen riskin arvioita esimerkiksi siitä miten paljon siivoojia kannattaa kouluttaa lisää vastaamaan kysyntään. Digitaalisessa maailmassa pystymme tekemään lennossa nopeita liikkeitä tarpeiden mukaan.

Seuraava askel - oman median rakentaminen

Jatkuvan mittaamisen, testaamisen ja optimoinnin avulla olemme päässeet tilanteeseen, jossa uuden asiakkaan hankkiminen on ennustettavaa ja erittäin kustannustehokasta. Seuraavaksi keskitymme rakentamaan ja rikastamaan asiakastietoa, jolloin ostetun median kustannukset laskevat suhteessa omaan mediavarantoon, ja asiakasymmärrys kasvaa entisestään.

Ametro

Ametro on laadukkaita kodinhoitopalveluja tarjoava yritys pääkaupunkiseudulla. Ametro on toimialallaan edelläkävijä, joka hyödyntää koulutuksen ja teknologian mahdollisuuksia parantaa palvelukokemusta ja työn tehokkuutta.  www.Ametro.fi