Ota yhteyttä

Miten datalähtöistä markkinointi on suomalaisyrityksissä?

4.5.2016 10:49

Miksi datan hyödyntäminen on markkinoinnissa tärkeää? Miten datalähtöisyys on suomalaisyrityksissä sisäistetty ja priorisoitu? Kuinka toimintakulttuuri, resurssit ja järjestelmät on saatu tukemaan datan virtaamista oikeisiin paikkoihin? 

Kumpi tilanne kuvaa paremmin yrityksenne markkinointitekemistä?
Kumpi tilanne kuvaa paremmin yrityksenne markkinointitekemistä?

Haimme näihin kiperiin kysymyksiin vastauksia haastattelemalla suurten yritysten markkinointipäättäjiä. Jaoimme käymämme keskustelut neljään teemaan:

  1. Datan käyttötapaukset markkinointiviestinnässä 
  2. Eri markkinointikanavien hyödyntäminen datalähtöisesti
  3. Suurimmiksi koetut esteet
  4. Täydellisessä maailmassa esteiden ylitse

Datan korkein käyttöaste perinteisimmissä kanavissa

Jaoimme haastatteluissa CRM:n, ostohistorian ja web-käyttäytymisen erillisiksi datalähteiksi. Web-dataa hyödynnettiin selvästi vähiten, ja ymmärrys datasta oli epävarmalla pohjalla.

Käyttötapauksista yleisin oli osto- tai CRM-datan käyttö viestinnän kohdentamisessa kanavissa joissa se on perinteisesti ollut luontevinta - sähköpostimarkkinoinnissa ja printtisuorassa. Haastatelluista 75% käytti ostohistoriaa hyväkseen sähköpostimarkkinoinnissa, ja hieman yli puolet printtisuorassa.

Monessa organisaatiossa ei ollut kokonaiskuvaa eri lähteiden hyödyntämisestä, ja ongelma myös tiedostettiin. Verkkoanalytiikka, some-tekeminen ja myynnin tulosmittaristo saattoivat olla täysin eri osastojen vastuulla, ja organisointi ja henkilökemiat vaikuttivat miten hyvin toisten alueista oltiin perillä.

 Lue lisää datalähtöisestä markkinoinnista